“De wereld verandert, maar het onderwijsmodel in ons land is vastgeroest in oeroude structuren. In Haren wordt daarom gewerkt aan een nieuwe, kleinschalige school voor voortgezet onderwijs: Labyrint. We zijn getuige van de uitvinding van een nieuwe school en dat gebeurt niet vaak in Haren.

In het Labyrint wordt ruim de tijd genomen om de interesses en talenten van leerlingen te ontdekken. Die worden namelijk richtinggevend voor het individuele leerpad. De leerlingen van verschillende leeftijden zitten samen in één groep waar ze elkaar kunnen helpen en inspireren. De school gaat vier dagen per week open.”

Lees het hele bericht op Haren de Krant