Ouderbijdrage

Het Labyrint is een particuliere school en wordt dus niet gesubsidieerd door de overheid. Dit is een bewuste keuze, aangezien scholen die subsidie ontvangen gebonden zijn aan bepaalde regels. Regels die geen ruimte laten om op bepaalde vlakken een eigen koers te varen. Te denken valt aan toetsbeleid, minimum aantal leerlingen op een school, vaststaande lesprogramma’s en (gebrek aan) ruimte voor eigen initiatieven vanuit de lerende. Met dank aan de maandelijkse ouderbijdrage, schenkingen en donateurs wordt de school samen gedragen.

De ouderbijdrage voor het schooljaar 2023-2024 zal gekoppeld zijn aan het verzamelinkomen van de ouders/verzorgers. In mei 2023 stellen we de bedragen vast.

Schooljaar 2022-2023

Ouder bijdrage €330,00 per maand

(twaalf maanden)

2e gezinslid €300,00 per maand

(twaalf maanden)

Proefweek €100,00 per week
Kosten staatsexamens Website Duo

Wanneer je meer dan de standaard bijdrage kan schenken, help je ons de kwaliteit van het onderwijs hoog te houden en vang je de tekorten op voor degenen voor wie de standaard bijdrage niet haalbaar is.
We doen ons best de ouderbijdrage zo laag mogelijk te houden. We organiseren met de school markten en evenementen. We werken naast de betaalde krachten met stagiaires en waar het kan met bevlogen vrijwilligers. Daarnaast hopen we op een rijk netwerk van vrienden van het Labyrint die ons financieel of in natura kunnen ondersteunen.