Ouderbijdrage

Het Labyrint is een particuliere school en wordt dus niet gesubsidieerd door de overheid. Dit is een bewuste keuze, aangezien scholen die subsidie ontvangen gebonden zijn aan bepaalde regels. Regels die geen ruimte laten om op bepaalde vlakken een eigen koers te varen. Te denken valt aan toetsbeleid, min. aantal leerlingen, vaststaande lesprogramma’s en (gebrek aan) ruimte voor eigen initiatieven vanuit de lerende. Met dank aan de maandelijkse ouderbijdrage, schenkingen en donaties wordt de school samen gedragen. De ouderbijdrage is naar draagkracht zodat we voor zoveel mogelijk leerlingen toegankelijk zijn. Wilt u meer informatie over de ouderbijdrage, neem dan contact op met ons.