Vakdocenten en begeleiders

Naast de coaches zijn er vakdocenten en begeleiders aanwezig. Voor elk vakgebied waar leerlingen aan werken, is het streven om eerste- en tweedegraads docenten beschikbaar te hebben.  Het gaat bij ons net wat anders; de begeleiders en vakdocenten zijn er op bepaalde momenten in de maand/week en de leerling heeft de mogelijkheid om hiernaartoe te gaan. Hoe meer vraag er naar een vakdocent is, hoe vaker diegene er waarschijnlijk zal zijn. De leerling zijn persoonlijke leervraag staat centraal waarin je afspraken maakt met elkaar. Er is vrijheid en een bepaalde vorm van eigenaarschap maar geen vrijblijvendheid, de jongere kan zich inschrijven voor inspiratielessen en workshops waar hij bij aanwezig wil zijn én hij kan natuurlijk ook gericht samen met een begeleider overleggen over een bepaald onderwerp.