Veelgestelde vragen

Het Labyrint is vier dagen per week open. Je bent vanaf 8:30 welkom, je spreek met je coach een tijdstip af vanaf welk tijdstip je zal starten en eindigen in het Labyrint. Vanaf 8:30 tot 15:00, van 9:00 tot 15:30 of van 9:30 tot 16:00. Om 9:30 is voor iedereen de dagopening van je groep met je coach.

We werken zoveel mogelijk met een vaste opbouw van de dag. Er is een gezamenlijke dagopening. Daarnaast werken studenten individueel en in groepjes aan projecten en aan verdieping in vakgebieden.

Tussen 13:00 en 13:30 is het in het Labyrint stil. Je kan een boek lezen, tekenen, schrijven, niksen of een powernap in de hangmat. Er is tijd om naar binnen te keren en te rusten. Soms bieden we ook voor wie wil bijvoorbeeld een geleide meditatie aan.

Om 15:00 sluiten we gezamenlijk de dag af. De school blijft tot 16:00 geopend zodat je nog verder kan gaan met waar je mee bezig bent.

Je doorloopt het Labyrint van je twaalfde tot je achttiende in een groep van ongeveer twintig leerlingen.

Ja hoor, dat kan wel. Als particuliere school hebben wij niet de verplichting om je voor een bepaalde datum in te schrijven. En uitschrijven bij de gekozen school is altijd mogelijk. Als jij en je ouders na een gesprek met ons kiezen voor het Labyrint kun je je vervolgens uitschrijven bij de middelbare school waar je je eerder had ingeschreven.

Nee, bij ons gaat het anders, in onze groepen zijn leerlingen met verschillende karakters, temperamenten, kwaliteiten en leeftijden. We denken niet alleen vanuit een cognitief niveau, maar kijken vol vertrouwen naar wie jij als mens bent. Wij geloven in diversiteit, waar ieder zijn unieke belangrijke rol leeft. Hierdoor ontstaat er een inspirerende, sociale, respectvolle leeromgeving waar we onszelf leren kennen en vervolgens de ander. Waar we op onszelf mogen vertrouwen, elkaar daardoor kunnen inspireren en helpen wanneer dit nodig is.

Voor alle kernvakken zijn er vakdocenten om jou te helpen.  Deze zijn niet altijd aanwezig, maar we plannen ze in wanneer dit nodig is. We integreren de vakken in de projecten waar je mee bezig bent. Daarnaast bieden we een aantal periodevakken aan waar bijvoorbeeld een biologiedocent sterrenkunde geeft en tegelijkertijd ook jou kan helpen in je project waarin je bijvoorbeeld geschikte nestkastjes gaat bouwen voor de boomklevers.

Ja, zolang het handelen niet ten koste gaat van anderen in de groep bepaal je zelf wat je wilt doen op een dag. Lessen volgen, een activiteit ondernemen, iets organiseren… Jouw persoonlijke leervraag staat centraal. Ook ga je samen met medeleerlingen aan de slag in uitdagende projecten, waar je kennis van verschillende vakgebieden gaat toepassen.

Dat kan voorkomen. Maar je staat er nooit alleen voor. We werken vanuit vertrouwen, in jezelf en in elkaar. Daar hoort ook bij dat je fouten mag maken. Dat je teveel hooi op je vork hebt genomen. Dat je een verkeerde afslag neemt. Dat hoort allemaal bij een reis door een labyrint. Je coach is er altijd om te adviseren, te spiegelen en je een helpende hand te reiken.

Jouw eigen leervraag staat centraal. Je kunt alleen of in groepjes aan de slag met uitdagende projecten. Tijdens je project ga je kennis uit verschillende vakgebieden toepassen. Bijvoorbeeld: je houdt van skaten en je wil een skatebaan ontwerpen. Je leert het ontwerpprogramma sketch-up om de baan uit te tekenen, past wiskunde toe om de hoeken te berekenen, je gaat materiaalonderzoek doen, berekent wat er uitgegeven moet worden aan bouwmateriaal en je gaat creatieve oplossingen bedenken hoe je dit wil financieren. Dan ga je hem daadwerkelijk bouwen. Jij bedenkt samen met je coach vooraf een tijdspad en hij begeleidt je waar dat nodig is.

Ja, dat mag. Soms raak je geïnspireerd op meerdere terreinen. Probeer wel met je coach in te schatten of het haalbaar is. Wat je aandacht geeft, groeit. Als je je aandacht gaat verdelen, kan het zijn dat je je doelen minder makkelijk bereikt. Maar de afwisseling kan de ontwikkeling ook bevorderen. Ook hier geldt dus: het is maatwerk Er is altijd de mogelijkheid om je keuzes bij te stellen, mocht dit nodig zijn.

Ja, dat kan. Niet ongelimiteerd natuurlijk. Je maakt alleen of in een groepje een plan, maakt een inschatting van de kosten en legt dat aan de coach voor. De coach kijkt samen met jullie wat er haalbaar is.

Dat mag ook. Als jij je gevoel volgt, ga je dingen doen waarvan jij op dat moment denkt dat ze fijn of belangrijk voor je zijn. Zo ontdek je meer over jezelf en weet je op een gegeven moment vanzelf wel wat je wilt. En je krijgt vast inspiratie van de dingen die je samen met je medeleerlingen ontdekt en uitvoert.

Ja, van spontaan buiten op een veldje een balletje trappen, danslessen tot yoga. Daarnaast zijn we geregeld op pad: fietsend/wandelend of een bushcraft in het bos. Lichaam en geest gaan samen. We begeleiden leerlingen in hun levendige, natuurlijke levensstijl, daarom is er in het Labyrint de ruimte om tussen en soms tijdens je projecten lekker in beweging te zijn.

In het Labyrint kijken we op een andere manier naar jouw voortgang dan de meeste andere scholen. Geen eindeloze serie toetsen, maar een eigen portfolio en een leerlingvolgsysteem dat je vergelijkt met jezelf en zo bijhoudt waar jij groeit. En als je een keer een toets wil maken kan dat ook.

In het volgsysteem is niet alleen aandacht voor de vorderingen op de vakgebieden, maar voor zelfstandigheid, verantwoordelijkheid, een realistisch zelfbeeld en welbevinden.

Je houdt zelf een portfolio bij, dat gedurende de hele periode in het Labyrint blijft groeien. Het (digitale) portfolio kan bestaan uit schilderijen, foto’s van groepswerken, schilderijen, gedichten, geschreven reflecties, videoverslagen van optredens, werkstukken, reisverslagen, foto’s van gemaakte creatieve werken, kledingontwerpen, boekverslagen, enzovoort. Geen portfolio zal hetzelfde zijn.

We kijken samen met jou naar waar jouw interesse naar uitgaat en welke vervolgopleiding daarbij past. We maken dan een plan voor het halen van de staatsexamens die nodig zijn voor toegang tot deze vervolgopleiding.

Ja, je kunt staatsexamens doen op alle niveaus en deze zelfs over de verschillende hogere jaren verdelen. Je kijkt samen met de coach wat er nodig is om toe te werken naar jouw doelen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om al op je veertiende staatsexamen HAVO Engels te doen. Als het past bij je vervolgopleiding, kun je bijvoorbeeld ook wiskunde op VMBO en de rest op VWO niveau afronden. Alle informatie over het staatsexamen vind je hier .

Je hebt geen CITO toetsscore als je je bij ons wil aanmelden. We gaan graag in gesprek met jou, je ouders en misschien met je vorige school.

Ja, we hebben wel de wens om wat te groeien, wel zullen we relatief kleinschalig blijven.  Onze groepen blijven uit maximaal 18 leerlingen bestaan. Wanneer er voldoende geïnteresseerden zijn en er beschikbare ruime is, hebben we het plan om meerdere groepen te starten. We zullen uitgroeien tot max. 75 leerlingen.  De menselijke maat moet voelbaar zijn. Tussen de leerlingen onderling en de plek als school bewegend in een levendige maatschappij vol ambachten, boeren, ouderen, verschillende culturen en ondernemers etc.

Het liefst hebben we natuurlijk alle leerlingen vier dagen per week bij ons op locatie. Maar als dat niet haalbaar is, om wat voor reden dan ook, dan kan hier in overleg van worden afgeweken. Dan komt jullie dochter bijvoorbeeld twee of drie dagen per week naar het Labyrint en werkt zij op de andere dagen thuis. Zij heeft in haar planning dan opgenomen wat zij thuis kan doen en heeft op deze dagen telefonisch of via Teams contact met haar coach, met docenten en met andere leerlingen. Ook kunnen we afspreken dat ze eerder naar huis gaat, later begint of per keer bekijkt wat haalbaar is. We houden (net als bij alle leerlingen) goed in de gaten wat de voortgang is, wat het effect is van minder uren aanwezigheid en hoe we het onderwijs voor haar zo optimaal mogelijk kunnen inrichten.