zit iedereen samen
in een groep

scheiding tussen niveaus
en leeftijden

..lees meer

heb je vrijheid in een
duidelijke structuur

van lokaal
naar lokaal

..lees meer

kan je ongelimiteerd ontdekken
en jezelf ontwikkelen

onderwijsaanbod
in vakken

..lees meer

In het labyrint

ben je de eigenaar
van je eigen leerproces

docenten bepalen wat
jij moet leren en wanneer

..lees meer

krijg je inspiratie, begeleiding,
advies en inzicht

klassikaal instructie
en toetsing

..lees meer

sta je midden in
de maatschappij

alleen leren binnen
de schoolmuren

..lees meer

Wat is de visie van het Labyrint?

Hoe ziet ons hartgedragen onderwijs er uit? Het is waarderend, uitnodigend en betekenisvol:

Waarderend
Wij bieden leerlingen een plek waar iedereen erbij hoort, van waarde is en er toe doet. Omdat zij het recht hebben om écht gehoord, gezien en gewaardeerd te worden.

Uitnodigend
Wij gaan ervan uit dat iedereen van nature nieuwsgierig is en wil leren. Vooral wanneer je de ruimte krijgt om zelf te ontdekken wat je interesses en talenten zijn. In het Labyrint mogen leerlingen niet alleen de uiterlijke wereld, de wereld van de kennis, maar ook hun eigen denken en eigen gedrag onderzoeken. Zodat zij kunnen opgroeien tot autonome, vrijdenkende, blije, sociale mensen, die hun volle potentieel leven.

Betekenisvol
In het Labyrint bouwen we aan een fundament voor een positieve toekomst vanuit liefde, respect voor onszelf, de medemens, de aarde en alles wat leeft.

In het Labyrint is aandacht voor:

 • het ontwikkelen van eigen talenten

 • het volgen van het eigen gevoel en de intuïtie
 • het voelen en aansporen van de eigen innerlijke kracht
 • het belang van empathie en verbinding met de ander
 • het veerkrachtig en weerbaar zijn
 • het omgaan met lastige en pijnlijke ervaringen
 • groeien door te falen
 • de verbinding met de natuur
 • zelfstandig en kritisch nadenken
 • creativiteit en kunst
 • samenwerking

Nieuwsgierig geworden? Wij ook naar jou!